Sine Ups
Защо Sine Ups?

SineUPS (Uninterruptible Power Supply - Непрекъсваемо Захранване) е съвременно устройство, предлагащо сигурна защита при неочаквано прекъсване на ел. захранването в мрежата. При отпадане на мрежовото захранване синусоидалният UPS генерира чиста синусоида (Pure Sine Wave), което означава че формата на напрежението е идентична с тази от мрежата. SineUPS предлага пълна съвместимост с всички променливо-токови консуматори, без да си променя характеристиките.

Защо SineUPS (Uninterruptible Power Supply - Непрекъсваемо Захранване)?

Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида. Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират т.нар. модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо със това в мрежата.

Всички индуктивни товари (ел. двигатели, помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение. Не-синусоидално захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), а прецизната електроника за управление на газови котли, пелетни котли и други не сработва.

Могат да бъдат захранвани както битови, така и индустриални устройства:
  • циркулационни помпи
  • управления на газови котли
  • вентилация
  • компютри
  • аудио, TV

Избора на SineUPS гарантира безпроблемна работа на всякакви консуматори, работещи с напрежение 230V / 50Hz. Избора на конкретен модел устройство зависи от мощността на консуматора (W) и времето на работа в авариен режим.
Първо изчислете мощността на уреда / уредите, които смятате да захранвате. Изберете модел SineUPS, чиято изходна мощност надвишава вашите нужди.

Ако мощност от 100W е достатъчна за вас, то тогава може да изберете дали да ползвате модел с вградена батерия, осигуряващ работа на 40W товар за 2 часа или модел с външна батерия, капацитета на която може да изберете според времето на работа, което желаете (вижте по-долу).

SineUPS работи с оловно-киселинни акумулатори с напрежение 12V. За моделите SineUPS без вградена батерия е необходимо допълнително да се свърже такава. Те биват два вида – обслужваеми и необслужваеми (капсуловани). Ако използвате устройството в домашни условия, препоръчваме да използвате капсулован акумулатор (гелов), тъй като в противен случай е възможно отделянето на взривоопасни и отровни газове от електролита на акумулатора.

За да изчислите времето на работа на SineUPS в авариен режим (при прекъсване на ел. захранване) е необходимо да знаете мощността на консуматора – P (W) и капацитета на батерията C (Ah). Тогава времето на работа на SineUPS в часове t (h) e:

t = 12 x C / P

Например, циркулационна помпа с мощност 100W и външен акумулатор с капацитет 60Ah ще работи 12 * 60 / 100 = 7.2 часа.

Това време е приблизително, тъй като има много фактори, влияещи върху работата. Например, капацитетът на акумулатора зависи от степента на неговия заряд, околната температура и възрастта му.

Ако искате да изберете капацитета на акумулатора, който да закупите C (Ah), то знаейки мощността на товара P (W) и времето на работа t (h):

C = t x P / 12

Например, за циркулационна помпа с мощност 100W и очаквано време на работа 4 часа ви е необходим акумулатор с капацитет 4 * 100 / 12 = 33Ah.


SineUPS е напълно автоматизирано устройство, управлявано по интелигентен начин от микроконтролер. Превключването между мрежов и инверторен режим е напълно автоматично, както и зареждането на батерията и поддържането й в режим готовност винаги , когато е налично мрежово захранване. Има защити от:
  • обратно включване на външен акумулатор
  • претоварване и късо съединение на изхода в режим инвертор
  • изведен външен предпазител при късо съединение в мрежов режим
  • високо и ниско напрежение на батерията

Не. Без свързана батерия устройството не може да изпълнява предназначението си – да защитава консуматорите в случай на проблем със захранването.

Да! Предлагаме SineUPS модел S100a+, който освен вграден акумулатор има и изводи за включване на външен акумулатор. При свързан външен акумулатор автоматично се изключва вътрешния и така се осигурява нормален заряден ток за различните капацитети акумулатори. При изключване на външния акумулатор UPS-ът автоматично преминава на захранване от вътрешната батерия.