tSol
Защо диференциални термостати?

Диференциалният термостат управлява обмена на топлинна енергия, генерирана от слънцето. Той е съществена част от всяка соларна система. Освен това следи и за аварийни случаи и предотвратява потенциални опасни ситуации.

Защо е необходим Диференциален термостат?

Алтернативните системи за отопление все повече навлизат в бита и ежедневието ни. Слънчевите колектори са екологично чиста и икономически изгодна възможност за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна. Диференциалният термостат, разработен от фирмата ни, осигурява комфорт при обслужването на слънчевите колектори и умното изразходване на топлата вода от бойлера. От показанията на дисплея можете да следите и контролирате във всеки момент какви са температурите на слънчевия колектор и на бойлера - в горната и в долната му част. Диференциалният термостат ще ви помогне да решите и проблеми, свързани с прекомерното понижаване или повишаване на външната температура. Чрез неговото използване ще предпазите системата от прегряване или замръзване.

Диференциалният термостат има широко приложение в различни отоплителни системи, като:
  • слънчев колектор и бойлер
  • камина с горивна камера и бойлер
  • котел (с твърдо гориво, газ, ел. нагревател) и бойлер
Диференциалният термостат има релейни изходи, чрез които се захранва циркулационната помпа (трипътен вентил) и електрическия нагревател на бойлера. Следенето на температурите на топлоизточника и бойлера става посредством термочувствителни сензори.

Диференциалният термостат се монтира и свързва, като с особено внимание на подходящо място се разполагат термосондите. Устройството се настройва според спецификата на инсталацията и желанията на клиента по много и най-разнообразни параметри:
  • текуща температура в различни точки на отплителната система
  • тест за състоянието на циркулационната помпа
  • защита от блокирането на помпата при продължително спиране на нейната работа
  • работа в режим ваканция
  • защита при аварийни случаи
Диференциалният термостат е дистанционното управление на вашата слънчева  инсталация. Той ще ви осигури автоматично регулиране на процеса на експлоатация на изградената ви отоплителна система от енергията на слънцето. Вие следите цифровия интерфейс с показания от широкия спектър на функциите на диференциалния термостат и контролирате топлообмена между колектор и бойлер.