Защо Sine Ups?
Sine Ups
SineUPS е съвременно устройство, предлагащо сигурна защита при неочаквано прекъсване на ел. захранването в мрежата.
Защо диференциални термостати?
tSol
Диференциалният термостат управлява обмена на топлинна енергия, генерирана от слънцето. Той е съществена част от всяка соларна система.
Защо каминни вентилатори?
Fireplace Ventilators
Каминните вентилатори са съществена част от системата за въздушното отопление с камина.
Защо SineUPS?
При отпадане на мрежовото захранване синусоидалният UPS генерира чиста синусоида (Pure Sine Wave), което означава че формата на напрежението е идентична с тази от мрежата...
Какъв акумулатор е необходим?
SineUPS работи с оловно-киселинни акумулатори с напрежение 12V. За моделите SineUPS без вградена батерия е необходимо допълнително да се свърже такава...
Колко време ще работи при прекъсване на електричеството?
За да изчислите времето на работа на SineUPS в авариен режим (при прекъсване на ел. захранване) е необходимо да знаете мощността на консуматора – P (W) и капацитета на батерията C (Ah). Тогава времето на работа на SineUPS в часове t (h) e:...
Има ли модел SineUPS с вътрешен и външен акумулатор?
Да! Предлагаме SineUPS модел S100a, който освен вграден акумулатор има и изводи за включване на външен акумулатор...
Защо е необходим Диференциален термостат?
Алтернативните системи за отопление все повече навлизат в бита и ежедневието ни. Слънчевите колектори са екологично чиста и икономически изгодна възможност за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна...
Какво е приложението на Диференциалния термостат?
Диференциалният термостат има широко приложение в различни отоплителни системи, като: слънчев колектор и бойлер, камина с горивна камера и бойлер...
Как се работи с Диференциалния термостат?
Диференциалният термостат се монтира и свързва, като с особено внимание на подходящо място се разполагат термосондите. Устройството се настройва според спецификата на инсталацията и желанията на клиента по много и най-разнообразни параметри...
Защо да избера въздушното отопление с камина?
По-бързо загряваща отоплителна система в сравнение с отоплението с вода

По-малки разходи за изграждането на отоплителна система с въздух в сравнение с водна отоплителна инсталация...
Какво представлява въздушното отопление с камина?
Това е бърз и ефикасен начин на отопление. Броени минути след запалване на камината автоматично се включва вентилационно устройство за горещ въздух и топлината се отвежда до другите стаи чрез система от въздоховоди...
Как се изгражда системата за разпределение на топлия въздух?
Системата за разпределение на топъл въздух работи като централно отопление на топъл въздух. Камината се конструира така, че около горивната камера има въздушни пространства...